ДО монтажа:

otkosi vnesh do1 otkosi_vnesh_do otkosi vnesh do2

 

ПОСЛЕ монтажа:

otkosi vnesh posle otkosi vnesh posle1 otkosi vnesh posle3

 

remontalum

 

fasad ostekl1 fasad ostekl2 fasad ostekl3 fasad ostekl4

fasad ostekl5 fasad ostekl6

 

zamenauplotn7 zamenauplotn6 zamenauplotn5 zamenauplotn4

zamenauplotn3 zamenauplotn2 zamenauplotn1

 

montazhvertzhal1 montazhvertzhal2

 

zamenа steklopaketa 1 zamenа steklopaketa 2

 

zamenа steklopaketa 1 zamenа steklopaketa 2 zamenа steklopaketa 3 zamenа steklopaketa 4 zamenа steklopaketa 5 zamenа steklopaketa 6 zamenа steklopaketa 7 zamenа steklopaketa 8

 

zamenа podokonnika 1 zamenа podokonnika 2 zamenа podokonnika 3 zamenа podokonnika 4 zamenа podokonnika 5 zamenа podokonnika 6

 

ustanovka reschetki ustanovka reschetki ustanovka reschetki

 

ustanovka ruchki ustanovka ruchki ustanovka ruchki